Jak sortować śmieci?

Jak sortować śmieci?

27 kwietnia, 2023 0 przez admin

Sortowanie śmieci to ważny element dbałości o środowisko naturalne. Dzięki temu możemy zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć ich recykling, co przyczynia się do ochrony naszej planety. W tym artykule przedstawimy sposoby, jak sortować śmieci w Polsce.

Podział śmieci na frakcje

Zanim przystąpimy do sortowania, warto zaznajomić się z podziałem śmieci na poszczególne frakcje. Wyróżniamy:

 1. Papier i tekturę – do tej kategorii zaliczamy gazety, czasopisma, ulotki, opakowania po produktach spożywczych i innych towarach.
 2. Szkło – butelki po napojach, słoiki po dżemach, konserwach, opakowania po kosmetykach i lekach.
 3. Tworzywa sztuczne – folie, torby, opakowania po produktach spożywczych, butelki po napojach, pojemniki po kosmetykach i innych towarach.
 4. Metale – puszki po napojach, słoiki po konserwach, opakowania po kosmetykach i innych towarach, elementy elektroniczne.
 5. Bioodpady – resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy, liście, trawa, gałęzie, itp.
 6. Odpady niebezpieczne – baterie, świetlówki, chemikalia, leki, farby, opakowania po nich itp.
 7. Odpady wielkogabarytowe – meble, sprzęt AGD, dywany, itp.

Jak sortować śmieci?

 1. Papier i tekturę – zbierajmy je w worki lub pojemniki. Mogą być one później oddane do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do miejskiej bieżącej zbiórki.
 2. Szkło – butelki i słoiki należy umieszczać w pojemnikach do szkła. Warto pamiętać, że szkło o różnym kolorze powinno być oddzielnie zbierane.
 3. Tworzywa sztuczne – butelki i pojemniki należy wrzucać do pojemników na plastik. Z kolei folie i torby należy zgnieść i wyrzucić do pojemników na papier.
 4. Metale – puszki i słoiki należy umieszczać w pojemnikach na metal. Elementy elektroniczne oraz opakowania po kosmetykach i farbach należy oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów.
 5. Bioodpady – warto zastosować osobny pojemnik na organiczne odpady, który jest wykorzystywany do produkcji kompostu.
 6. Odpady niebezpieczne – baterie, świetlówki i leki należy oddawać do punktów selektywnego zbierania odpadów, gdzie są specjalnie przetwarzane.
 1. Odpady wielkogabarytowe – meble, sprzęt AGD, dywany i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub zgłosić ich odbiór przez firmę zajmującą się utylizacją.

Warto pamiętać, żeby dokładnie segregować odpady i nie mieszać ze sobą różnych frakcji. Zanieczyszczone opakowania należy wyrzucać do odpadów zmieszanych.

Gdzie oddać segregowane odpady?

Segregowane odpady można oddać w punktach selektywnego zbierania odpadów, które znajdują się w większych miastach. Są to specjalne pojemniki na poszczególne frakcje, z których odpady są później przetwarzane. W niektórych miejscowościach można również skorzystać z miejskiej bieżącej zbiórki.

Odpady niebezpieczne oraz odpady wielkogabarytowe można oddać w specjalnych punktach zbierania. Informacje o lokalizacji takich punktów można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Sortowanie śmieci to ważny element ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu możemy zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć ich recykling. W Polsce wyróżniamy kilka frakcji odpadów, takich jak papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady, odpady niebezpieczne oraz odpady wielkogabarytowe. Każda z tych frakcji powinna być oddzielnie zbierana i oddana do punktów selektywnego zbierania odpadów lub miejskiej bieżącej zbiórki. Dzięki odpowiedniej segregacji odpadów możemy dbać o środowisko naturalne i przyczynić się do jego ochrony.

 

Autor: Lara Mazurek