Jakie są główne przyczyny zmian klimatu i jak możemy działać, aby je ograniczyć?

Jakie są główne przyczyny zmian klimatu i jak możemy działać, aby je ograniczyć?

20 kwietnia, 2023 0 przez admin

Zmiana klimatu to proces, który jest spowodowany przez różne czynniki. Jednakże, w ostatnich latach główną przyczyną zmian klimatycznych jest działalność człowieka, a dokładniej emisja gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do atmosfery. Poniżej przedstawiamy główne przyczyny zmian klimatu i sposoby, jakie możemy zastosować, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko.

Spalanie paliw kopalnych

Spalanie paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa) jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych na świecie. W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, należy ograniczyć nasze uzależnienie od paliw kopalnych, zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (np. słońca, wiatru i wody) oraz poprawić efektywność energetyczną.

Transport jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych na świecie. Emisje pochodzą głównie z pojazdów samochodowych i lotniczych, a także z transportu morskiego i kolejowego. Aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z transportu, możemy zwiększyć wykorzystanie transportu publicznego, poprawić infrastrukturę rowerową i pieszą, promować samochody elektryczne oraz ograniczać loty samolotowe.

Rolnictwo i hodowla zwierząt

Rolnictwo i hodowla zwierząt również przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Emisje te pochodzą z procesów fermentacji w przewodach pokarmowych zwierząt i ze spalania paliw w rolnictwie. Aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa i hodowli, możemy zmniejszyć spożycie mięsa i innych produktów zwierzęcych, promować rolnictwo ekologiczne i stosowanie metod uprawy i hodowli, które minimalizują emisje.

 

Wylesianie

Wylesianie jest poważnym problemem, ponieważ drzewa absorbują dwutlenek węgla z atmosfery podczas procesu fotosyntezy. Kiedy lasy są wycinane lub niszczone, emitowany jest zgromadzony dwutlenek węgla z drzew, co przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Aby ograniczyć wylesianie, możemy promować zrównoważone gospodarowanie lasami, a także unikać kupowania produktów związanych z wylesianiem, takich jak soja i olej palmowy.

Zużycie wody:

Zużycie wody jest również związane z emisją gazów cieplarnianych. Procesy związane z zaopatrzeniem w wodę, przetwarzaniem i transportem generują emisję gazów cieplarnianych. Aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych związanych z zużyciem wody, możemy zmniejszyć ilość zużywanej wody oraz inwestować w bardziej efektywne i ekologiczne technologie przetwarzania i transportu wody.

Odpady stanowią również poważny problem związany z emisją gazów cieplarnianych. Gazy cieplarniane emitowane przez odpady pochodzą z procesów rozkładu i spalania odpadów. Aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych związanych z odpadami, możemy zwiększyć recykling i kompostowanie, a także promować mniej odpadowy styl życia.

 

 

Autor: Lara Mazurek